Gegevens ANBI maart 2014

Naam: Stichting Museum Vosbergen | RSIN: 8127.26.340

Contact: info@museumvosbergen.nl | +31 503081291  

Bestuur
De Stichting Museum Vosbergen was en blijft verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van het Museum. Om dit in de nieuwe situatie (waar Dick niet meer alle taken op zich neemt) te kunnen blijven doen hebben we het bestuur met twee leden uitgebreid. De nieuwe samenstelling is als volgt:
- Michiel Hillen, voorzitter/secretaris (was secretaris)
- Peter Goos, penningmeester (volgt Seerp Leistra op)
- Dick Verel, lid en conservator (was voorzitter)
- Harry-Imre Dijkstra, lid en concertplanner
- Harm Katoele, lid en vertegenwoordiger van de Kraus Groeneveld Stichting (KGS, de stichting die het landgoed en de Villa beheert).

Beleidsplan (pdf)

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding; vrijwilligers krijgen €25 per keer
(van c. een dagdeel)

De doelstelling (missie) van het museum is om een breed publiek te laten kennismaken met Europese muziekinstrumenten en de daar aan verbonden muziekcultuur. Van de muziekinstrumenten toont het museum beeld, klank en werking.

Jaarverslag 2019 (pdf)

Financiën: Jaarrekening 2018 is op aanvraag beschikbaar.

Jaarrekening 2019 (pdf)

Vosbergerlaan 35 9761 TJ Eelde  |  info@museumvosbergen.nl | +31 503081291