Gegevens ANBI maart 2014

Naam: Stichting Museum Vosbergen | RSIN: 8127.26.340

Contact: info@museumvosbergen.nl | www.museumvosbergen.nl | D.J. Verel

Bestuur
Voorzitter: D.J. Verel
Secretaris: M.J. Hillen
Penningmeester: S. Leistra

Beleidsplan (pdf)

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding; vrijwilligers krijgen €25 per keer
(van c. een dagdeel)

Doelstelling: Het beheren van een collectie muziekinstrumenten en verwante voorwerpen. Deze collectie is ten
dele eigendom van de Stichting Museum Vosbergen, ten dele eigendom van D.J. Verel en ten dele eigendom van bruikleengevers. De verdeling wordt regelmatig in lijsten aangegeven. (Zie verder beleidsplan)

Jaarverslag 2013 (pdf)
Jaarverslag 2012 (pdf)

Financiën: Jaarrekening 2017 is op aanvraag beschikbaar.

Jaarrekening 2018 (pdf)

Dick & Rieteke Verel  |  Vosbergerlaan 35 9761 TJ Eelde  |  T 050 308 12 91  |  info@museumvosbergen.nl